Lecture en cours ...

CETONIIDAE AFRICAINS

 

    ESPECES : 412 - EXEMPLAIRES : 1587 - CARTONS : 31

 

n    STENOTARSIINI

 

Pygora lenocinia GORY & PERCHERON,1835 (10)

Pygora ignita WESTWOOD,1879 (10)

Pygora cowani cowani WATERHOUSE,1879 (10)

Pygora cowani clementi RUTER,1964 (10)

Pygora donckieri BOURGOIN,1913 (7)

Pygora sanguineomarginata BOURGOIN,1913 (5)

Pygora pygidialis MOSER,1911 (8)

Pygora pulchripes WATERHOUSE,1878 (10)

Pygora cribricollis FAIRMAIRE,1901 (2)

Pygora ornata JANSON,1876 (10)

Pygora simillina MOSER,1912 (10)

Pygora 14guttata KRAATZ,1893 (10)

Pygora rufoplagiata WESTWOOD,1879 (4)

Pygora cultrata GORY & PERCHERON,1835 (9)

Pygora erythroderes BLANCHARD,1842 (15)

Liostraca bina GORY & PERCHERON,1835 (3)

 

Anochilia bifida OLIVIER,1789 (5)

Anochilia incilis JANSON,1885 (1)

Anochilia scapularis GORY & PERCHERON,1835 (3)

Anochilia vitticollis KRAATZ,1895 (4)

Coptomia crucigera WATERHOUSE,1879 (1)

Coptomia mauritania GORY & PERCHERON,1833 (4)

Coptomia (Adonides) violacea POUILLAUDE,1919 (1)

Coptomiopsis viossati ANTOINE,1992 (1)

Epixanthis nigripes FAIRMAIRE,1903 (1)

Euchroea auripimenta GORY & PERCHERON,1835 (1)

Euchroea clementi DÜNCKEL D’HERCULAIS,1887 (1)

Euchroea histrionica BURMEISTER,1842 (8)

Pogoniotarsus vescoi COQUEREL,1851 (1)

 

n    XYPHOSCELIDINI

 

Haematonotus turbidus BOHEMAN,1860(1)

Haematonotus turbidus f.fritschi BOHEMAN,1860 (2)

 

 

n    GOLIATHINI

 

GOLIATHINA

 

Argyrophegges kolbei KRAATZ,1895 (4 pairs)

Fornasinius aureosparsus Van de POLL,1890 (1 pair)

Fornasinius fornasinii BERTOLONI,1852 (2 pairs)

Fornasinius russus KOLBE,1884 (3)

Goliathus albosignatus BOHEMAN,1857 (1 pair)

Goliathus albosignatus kirkyanus GRAY,1864 (1 pair)

 

Goliathus cacicus VOET,1779 (1 trio)

Goliathus goliatus DRURY,1770 (11)

Goliathus orientalis MOSER,1909 (1 pair)

Goliathus regius KLUG,1835 (2 pairs)

 

Hegemus pluto RAFFRAY,1880 (1 pair)

Hegemus vittatus BATES,1888 (1 pair)

Hypselogenia corrosa BATES,1881 (4)

Hypselogenia geotrupina BILLBERG,1817 (2)

Hypselogenia niassica MOSER,1921 (4)

 

ICHNESTOMINA

 

Ichnestoma stobbiai HOLM,1992 (1)

 

CORYPHOCERINA

 

Amaurodes passerinii linei SCHAUM,1844 (4)

Amaurodes passerinii natalensis ((3)

Amaurodes passerinii nigricans f.overlaeti BURGEON,1934 (4)

Amaurodes passerinii nigricans FAIRMAIRE,1897 (1)

Amaurodes passerinii nyanzanus BURGEON,1934 (2)

Anisorrhina flavomaculata f.egregia BOHEMAN,1857 (2)

Anisorrhina flavomaculata FABRICIUS,1798 (2)

Anisorrhina jacksoni WATERHOUSE,1888 (2)

Anisorrhina laeviplaga RAFFRAY,1877 (2)

Anisorrhina serripes JANSON,1885 (3)

Asthenorhina stanleyana WESTWOOD,1890 (7)

 

Caelorrhina babaulti BOURGOIN,1921 (3)

Caelorrhina barthi barthi HAROLD,1878 (2)

Caelorrhina barthi donckieri SCHOCH,1896 (4)

Caelorrhina gracilipes septentrionalis ANTOINE,1996 (4)

Caelorrhina reluscens BATES,1881 (2)

Caelorrhina semiviridis BOURGOIN,1919 (5)

Caelorrhina superba GERSTAECKER,1883 (4)

Caelorrhina thoreyi SCHAUM,1841 (8)

Cheirolasia burkei burkei WESTWOOD,1843 (4)

Cheirolasia burkei schaueri SCHÜRHOFF,1942 (1)

 

Chlorocala africana africana DRURY,1773 (8)

Chlorocala africana camerunica MOSER,1910 (4)

Chlorocala africana mutica HAROLD,1878 (1)

Chlorocala africana oertzeni KOLBE,1895 (4)

Chlorocala africana subsuturalis KRAATZ,1891 (4)

Chlorocala conjux bousqueti ALLARD,1991 (1)

Chlorocala conjux clypealis BURGEON (2)

Chlorocala guerini JANSON,1888 (4)

Chlorocala nigricollis KRAATZ,1880 (2)

Chlorocala similis MOSER,1907 (1)

Chlorocala smaragdina VOET,1779 (4)

Chlorocala suturalis FABRICIUS,1775 (5)

Chlorocala viridicyanea PALISSOT de BEAUVOIS,1821 ((4)

Compsocephalus bennigseni KUHNT,1909 (5)

Compsocephalus dmitriewi OLSUFIEW,1902 (2)

Compsocephalus dohertyi JORDAN,1901 (1)

Compsocephalus preussi KOLBE,1892 (1)

Compsocephalus rotteveeli DRUMONT,1996 (2)

Compsocephalus thomasi KOLBE,1904 (1)

 

 

Cyprolais aurata WESTWOOD,1841 (5)

Cyprolais babaulti ALLARD,1982 (2)

Cyprolais cornuta HEATH,1904 (5)

Cyprolais hornimani hornimani BATES,1877 (8)

Cyprolais hornimani lerui ALLARD,1993 (2)

Cyprolais hornimani ruficeps KOLBE,1884 (3)

Cyprolais loricata kiellandi ALLARD,1985 (6)

Cyprolais loricata oberthuri KOLBE,1896 (10)

Cyprolais mutica JANSON,1915 (10)

 

Cyprolais pythia KOLBE,1899 (2)

Cyprolais quadrimaculata FABRICIUS,1781 (8)

Cyprolais ruteri ALLARD,1983 (2)

Cyprolais selene KOLBE,1899 (5)

Dicellachilus woodi WATERHOUSE,1905 (3)

 

Dicronorhina cavifrons WESTWOOD,1843 (4)

Dicronorhina derbyana conradsi KOLBE,1909 (2)

Dicronorhina derbyana derbyana f.layardi PERINGUEY,1892 (7)

Dicronorhina derbyana oberthuri DEYROLLE,1876 (4)

Dicronorhina micans DRURY,1773 (8)

Dymusia cyanea OLIVIER,1789 (2)

Dymusia variabilis teocchii RUTER,1969 (5)

Dymusia variabilis variabilis MOSER,1915 (8)

Dyspilophora abbreviata f.nigicans (2)

Dyspilophora trivittata SCHAUM,1841 (4)

Dyspilophora trivittata shimbaensis ALLARD,1991 (2)

 

Eudicella aethiopica MÜLLER,1941 (2)

Eudicella cupreosuturalis BOURGOIN,1913 (2)

Eudicella ducalis KOLBE,1914 (2)

Eudicella euthalia collinsi ALLARD,1985 (1)

Eudicella euthalia euthalia BATES,1881 (4)

Eudicella euthalia natalensis ALLARD,1985 (3)

Eudicella euthalia newtonae ALLARD (4)

Eudicella euthalia oweni ALLARD,1985 (2)

Eudicella euthalia resseleri ALLARD,1991 (2)

Eudicella euthalia shiratica CISKI,1909 (4)

Eudicella frontalis WESTWOOD,1843 (6)

 

Eudicella gralli elgonensis ALLARD,1985 (2)

Eudicella gralli gralli BUQUET,1836 (10)

Eudicella gralli gralli f.ignita WESTWOOD,1843 (4)

Eudicella gralli hubini ALLARD,1991 (2)

Eudicella gralli pauperata f.viridana KOLBE,1884 (3)

Eudicella gralli thiryi ALLARD,1993 (2)

Eudicella immaculata HEATH,1904 (1)

Eudicella inexpectata ANTOINE,1985 (2)

Eudicella morgani WHITE,1939 (2)

Eudicella nyassica KOLBE,1901 (2)

 

Eudicella schultzeorum pseudowoermanni ALLARD,1991 (1)

Eudicella schultzeorum schultzeorum KOLBE,1906 (2)

Eudicella smithi betherandi FAIRMAIRE,1891 (3)

Eudicella smithi lequeuxi ALLARD,1991 (2)

Eudicella smithi maragoliensis ALLARD (2)

Eudicella smithi smithi Mac LEAY,1838 (2)

Eudicella smithi virungaensis ALLARD (4)

Eudicella tetraspilota HAROLD,1879 (4)

Eudicella tetraspilota var. (1)

Eudicella trilineata QUEDENFELDT,1880 (3)

Eudicella trimeni JANSON,1884 (1)

Eudicella woermanni  woermanni KRAATZ,1890 (1)

Eudicella woermanni poggei KOLBE,1884 (6)

Eudicella woermanni ugandensis ALLARD,1985 (4)

 

Gnathocera angolensis WESTWOOD,1854 (3)

Gnathocera angustata nana SCHÜRHOFF,1935 (3)

Gnathocera bilineata bilineata KRAATZ,1886 (2)

Gnathocera bilineata valeriae ALLARD,1991 (1)

Gnathocera convexiuscula KRAATZ,1899 (2)

Gnathocera cruda cruda JANSON,1877 (10)

Gnathocera cruda kolbei SCHÜRHOFF,1939 (4)

Gnathocera dorsodiscolor VOET,1779 (10)

Gnathocera flavovirens flavovirens KOLBE,1892 (15)

Gnathocera flavovirens quadripunctata KRAATZ,1898 (2)

Gnathocera hyacinthina JANSON,1885 (1)

Gnathocera impressa OLIVIER,1789 (1)

Gnathocera lurida lurida JANSON (10)

Gnathocera lurida pilosa KRAATZ,1897 (3)

Gnathocera marginata JANSON,1885 (8)

Gnathocera pauliani ALLARD,1989 (2)

Gnathocera pubescens JANSON,1885 (5)

Gnathocera trivittata nyansana KOLBE,1913 (4)

Gnathocera trivittata submarginata FAIRMAIRE,1893 (10)

Gnathocera trivittata trivittata f.afzelli SWARTZ,1817 (5)

Gnathocera trivittata trivittata f.rufino (7)

Gnathocera trivittata trivittata SWEDERUS,1787 (4)

Gnathocera trivittata uheha KOLBE,1901 (4)

Gnathocera valida JANSON,1884 (9)

Gnathocera varians sericinitens BATES,1884 (2)

 

Gnorimimelus batesi RUTHERFORD,1879 (2)

Lansbergia albonotata PERINGUEY,1885 (2)

Lansbergia sordida HAUSER,1904 (1)

Lophorrhina donckieri BOURGOUIN,1913 (1)

Lophorrhina macularia BATES,1888 (2)

Lophorrhina pentachordia KLUG,1835 (2)

Lophorrhina pseudincoides KOLBE,1892 (2)

Lophorrhina quinquelineata FABRICIUS,1781 (4)

Lophorrhina tridenticornis MOSER,1916 (2)

Mecynorhina kraatzi MOSER,1905 (3)

Mecynorhina savagei HARRIS,1844 (4)

 

Mecynorhina polyphemus confluens f.rufino (2)

Mecynorhina polyphemus confluens KRAATZ,1890 (8)

Mecynorhinella torquata immaculicollis KRAATZ,1890 (2)

Mecynorhinella torquata poggei KRAATZ,1890  (2)

 

Mecynorhinella oberthuri kirschneri DRUMONT  (12)

Mecynorhinella ugandensis olivacea TESAR (4)

Mecynorhinella ugandensis purkinei TESAR (2)

 

Megalorhina harrisi eximia f.harrisi WESTWOOD,1847 (6)

Megalorhina harrisi procera f.haroldi J.THOMSON,1880 (5)

Megalorhina taverniersi ALLARD,1990 (3)

Melinesthes algoensis flavipennis WESTWOOD,1843 (3)

Melinesthes algoensis WESTWOOD,1843 (2)

Melinesthes elongata BATES,1881 (2)

Melinesthes lequeuxi ALLARD,1988 (2)

Melinesthes umbonata GORY & PERCHERON,1833 (4)

Neptunides polychrous abundans J.THOMSON,1879 (2)

Neptunides polychrous bruneipennis ALLARD,1991 (2)

Neptunides polychrous fuscipennis ALLARD,1985 (2)

Neptunides stanleyi JANSON,1889 (8)

 

Pedinorrhina mediana WESTWOOD,1843 (6)

Pedinorrhina septa sellata KRAATZ,1880 (4)

Pedinorrhina septa septa HAROLD,1879 (4)

Pedinorrhina subaenea HAROLD,1878 (4)

Pedinorrhina swanzania SCHAUM,1848 (5)

Pedinorrhina viridicollis BURGEON,1932 (5)

Pedinorrhina viridicollis viridans ALLARD,1991 (9)

Plaesiorrhina ochreata GORY & PERCHERON,1833 (1)

Plaesiorrhinella cinctuta cinctuta VOET,1779 (10)

Plaesiorrhinella cinctuta lateralis f.ugandensis HEATH,1903 (3)

Plaesiorrhinella cinctuta lateralis KOLBE (2)

Plaesiorrhinella mhondana flavipennis KOLBE,1892 (2)

Plaesiorrhinella mhondana OBERTHÜR,1880 (1)

Plaesiorrhinella plana WIEDEMANN,1821 (2)

Plaesiorrhinella recurva FABRICIUS,1801 (8)

Plaesiorrhinella undulata BATES,1881 (1)

Plaesiorrhinella watkinsiana LEWIS,1879 (5)

 

Priscorrhina velutina KRIKKEN,1984 (2)

Ptychodesthes bicostata SCHAUM,1848 (2)

Ptychodesthes gratiosa ANCEY,1881 (2)

Raceloma natalensis HOPE,1841 (1)

Rhamphorrhina bertolonii LUCAS,1879 (4)

Rhamphorrhina splendens petersiana KLUG (2)

 

Stephanorrhina adelpha KOLBE,1897 (2)

Stephanorrhina bella WATERHOUSE,1879 (2)

Stephanorrhina guttata aschantica f.kolbei SCHÜRHOFF,1942 (3)

Stephanorrhina guttata aschantica SCHÜRHOFF,1942 (5)

Stephanorrhina guttata guttata OLIVIER,1789 (16)

Stephanorrhina isabellae ALLARD,1990 (3)

Stephanorrhina julia WATERHOUSE,1879 (2)

Stephanorrhina neumanni ruteri ALLARD,1986 (4)

Stephanorrhina princeps bamptoni ALLARD,1984 (2)

Stephanorrhina tibialis collinsi ALLARD,1984 (1)

Stephanorrhina tibialis tibialis WATERHOUSE,1879 (2)

 

Taurrhina longiceps iturica BASILEWSKY,1950 (5)

Taurrhina longiceps longiceps KOLBE,1892 (10)

Tmesorrhina alpestris alpestris KOLBE,1892 (2)

Tmesorrhina alpestris bafutensis DARGE,1988 (4)

Tmesorrhina barombina KOLBE,1892 (2)

Tmesorrhina iris iris FABRICIUS,1781 (6)

Tmesorrhina iris saundersi WESTWOOD,1854 (4)

Tmesorrhina runsorica ARROW,1909 (4)

Tmesorrhina simillima schultzei PREISS,1933 (4)

Tmesorrhina tridens camerunica NONFRIED,1892 (10)

Tmesorrhina viridicincta fucosuturalis BOUGOIN,1914 (4)

 

n    CETONIINI

 

CETONIINA

 

Atrichelaphinis deplanata MOSER,1907 (2)

Atrichelaphinis trigrina OLIVIER,1789 (4)

Atrichiana placida BOHEMAN,1857 (2)

Cosmesthes lineatocollis KRAATZ,1880 (4)

Cosmiophaena impar GORY & PERCHERON,1883 (16)

Dischista cincta De GEER,1878 (1)

Dolichostethus levis JANSON,1877 (2)

Elaphinis cinereonebulosa De GEER,1778 (1)

Leptothyrea furfurosa BURMEISTER,1847 (1)

Leptothyrea perroudi SCHAUM,1844 (2)

Marmylida impressa GOLDFUSS,1805 (8)

Marmylida impunctata LANSBERGE,1886 (2)

Marmylida marginella FABRICIUS,1775 (6)

Micrelaphinis irrorata FABRICIUS,1798 (1)

Micrelaphinis latecostata BOHEMAN,1857 (1)

Niphobleta niveosparsa KRAATZ,1880 (3)

 

Pachnoda abyssinica BLANCHARD,1842  (1)

Pachnoda acutipennis KOLBE,1914 (2)

Pachnoda arrowi BOURGOIN,1912 (1)

Pachnoda bousqueti RIGOUT,1989 (1)

Pachnoda cincticollis MOSER,1914 (4)

Pachnoda cordata cordata DRURY,1773 (4)

Pachnoda cordata tigris HERBST,1790 (5)

Pachnoda crassa fairmairei RAFFRAY,1877 (1)

Pachnoda dargei RIGOUT,1987 (2)

Pachnoda discolor KOLBE,1895 (6)

Pachnoda ephippiata GERSTAECKER,1867 (4)

Pachnoda fissipunctata KRAATZ,1885 (5)

Pachnoda interrupta OLIVIER,1789 (6)

Pachnoda kiellandi RIGOUT,1989 (2)

Pachnoda kustai NONFRIED,1892 (4)

Pachnoda leonina SCHOCH,1896 (4)

Pachnoda leopoldiana BURGEON,1931 (4)

Pachnoda marginata aurantia HERBST,1790 (4)

Pachnoda marginata marginata DRURY,1773 (4)

Pachnoda marginata peregrina KOLBE,1906 (14)

Pachnoda marginata ssp. (1)

 

Pachnoda mastrucata GERSTAECKER,1883 (1)

Pachnoda meloui BOURGOIN,1915 (2)

Pachnoda nigritarsis HAROLD,1880 (2)

Pachnoda orphanula dimidiata  MOSER,1914 (4)

Pachnoda orphanula nachtigali KRAATZ,1885 (4)

Pachnoda orphanula pseudomarginata BURGEON,1932 (4)

Pachnoda pendemi SCHÜRHOFF,1938 (2)

Pachnoda poggei HAROLD,1878 (4)

Pachnoda postica GORY & PERCHERON,1833 (2)

Pachnoda praecellens praecellens MOSER,1908 (4)

Pachnoda prasina KARSH,1881 (1)

Pachnoda rubriventris MOSER,1910 (5)

Pachnoda rubrocincta HOPE,1847 (5)

Pachnoda sinuata FABRICIUS,1775 (2)

Pachnoda sinuata flaviventris GORY & PERCHERON,1933 (4)

Pachnoda sinuata nicolae RIGOUT,1987 (2)

Pachnoda sjoestedti MOSER,1921 (4)

Pachnoda spinipennis MOSER,1914 (8)

Pachnoda stehelini SCHAUM,1841 (9)

Pachnoda thoracica FABRICIUS,1775 (1)

Pachnoda tridentata moseri SCHURHOFF,1835 (1)

Pachnoda tridentata OLIVIER,1789 (4)

Pachnoda trimaculata KRAATZ,1885 (7)

Pachnoda upangwana MOSER,1918 (1)

Pachnoda vossi KOLBE,1892 (4)

Pachnoda watulegei RIGOUT,1981 (7)

 

Paleopragma petersi HAROLD,1878 (1)

 

Polybaphes balteata  De GEER,1778 (1)

Polybaphes balteata aequinoctalis OLIVIER,1789 (6)

Polybaphes balteata zanzibarica RAFFRAY,1877 (4)

Polybaphes sanguineolenta OLIVIER,1789 (12)

Polybaphes scalaris  scalaris GORY & PERCHERON,1883 (2)

Polybaphes scalaris latefasciata KRAATZ,1880 (6)

Polystalactica congoensis MOSER,1916 (2)

Polystalactica muscula KOLBE,1895 (4)

Polystalactica stellata HAROLD,1778 (6)

Pseudotephraea ancila HAROLD,1879 (1)

Rhabdotis albinigra BURMEISTER,1847 (1)

Rhabdotis aulica aulica FABRICIUS,1781 (6)

Rhabdotis aulica impunctata ALLARD,1992 (4)

Rhabdotis aulica usambarica KRAATZ (4)

Rhabdotis gemella LEGRAND,1996 (15)

Rhabdotis picta FABRICIUS,1775 (1)

Rhabdotis semipunctata HERBST,1790 (4)

Rhabdotis sobrina aethiopica ALLARD, 1992 (4)

Rhabdotis sobrina sobrina ab.dorsolineata KRAATZ  (3)

Rhabdotis sobrina virginea KLUG,1855 (8)

Tephraea leucomelona GORY & PERCHERON,1833 (1)

Tephraea morosa SCHAUM,1848 (3)

Tephraea simonsi JANSON,1877 (2)

Trichocelis elegantula SCHOCH,1896 (4)

Xeloma aspersa PERINGUEY,1896 (3)

Xeloma burmeisteri ARROW,1941 (1)

Xeloma leprosa BURMEISTER,1847(1)

Xeloma maura BOHEMAN,1860 (3)

 

LEUCOCELINA

 

Acrothyrea scintillans De LISLE (4)

Alleucosma  sp. (10)

Alleucosma  viridula KRAATZ,1880 (4)

Alleucosma (Eoalleucosma) duvivieri VAN DE POOL,1890 ((2)

Cyclophorellus cincticollis KRAATZ,1880 (6)

Cyrthothyrea marginallis SCHWARTZ,1817 (4)

Discopeltis sp. (1)

Discopeltis tricolor BURMEISTER,1842 (3)

Homothyrea helenae SCHAUM,1848 (10)

Leucocelis (Amaurina) ferranti lequeuxi MOSER,1911 (1)

Leucocelis (Amaurina) vittipennis MOSER,1909 (4)

Leucocelis (Leucocelis) adspersa umtalina PERINGUEY,1907 (1)

Leucocelis (Leucocelis) aeneicollis SCHAUM,1844 (4)

Leucocelis (Leucocelis) amethystina MAC LEAY,1938 (4)

Leucocelis (Leucocelis) haemorrhoidalis FABRICIUS,1775 (4)

Leucocelis (Leucocelis) haroldi KRAATZ,1880 (1)

Leucocelis (Leucocelis) nyansana sexguttata KRAATZ,1899 (2)

Leucocelis (Leucocelis) pauliani RUTER,1978 (3)

Leucocelis (Leucocelis) plebeja KOLBE,1895 (10)

Leucocelis (Leucocelis) refulgens BOUGOIN,1927 (4)

Leucocelis (Leucocelis) rubra GORY & PERCHERON,1833 (4)

Leucocelis (Leucocelis) vitticollis BOHEMAN,1857 (8)

Leucocelis sp. (1)

Mausoleopsis amabilis SCHAUM,1844 (4)

Oxythyrea (Oxythyrea) testaceoguttata BLANCHARD,1850 (2)

Phoxomela umbrosa GORY & PERCHERON,1833 (3)

 

n    GYMNETINI

 

Amazula suavis BURMEISTER,1842 (1)

Clinteroides cariosa JANSON,1877 (2)

Clinteroides ornatipennis MOSER,1905 (1)

Clinteroides permutans BURMEISTER,1847 (1)

Stethodesma strachani BAINBRIDGE,1840 (11)

Stethodesma strachani servillei WHITE,1856 (3)

 

 

n    DIPLOGNATHINI

 

Anoplocheilus figuratus BOHEMAN,1857 (1)

Anoplocheilus rusticus GORY & PERCHERON,1833 (2)

Apocnosis jeanneli BOURGOIN,1913 (1)

Apocnosis striata JANSON,1877 (4)

Charadronota pectoralis BAINBRIDGE,1842 (4)

Charadronota quadrisignata GORY & PERCHERON,1833 (9)

Conradtia principalis KOLBE,1892 (4)

Diphrontis cruenta GERSTAECKER,1883 (5)

Diphrontis gerstaeckeri QUEDENFELDT,1884 (2)

Diplognatha blanchardi SCHAUM,1844 (2)

Diplognatha crampeli FAIRMAIRE,1893 (6)

Diplognatha gagates FORSTER,1771 (10)

Diplognatha gagates silicea MACLEAY,1838 (8)

Diplognatha montana KOLBE,1892 (2)

Diplognatha pagana HAROLD,1879 (1)

Eriulis variolosa GORY & PERCHERON,1833 (4)

Hadrodiplognatha herculeanea HOPE (1)

 

Heteropseudinca frater VALCK LUCASSEN,1933 (2)

Heteropseudinca kilimandjaroensis VALCK LUCASSEN,1933 (2)

Heteropseudinca kuntzeni VALCK LUCASSEN,1933 (2)

Heteropseudinca variabilis VALCK LUCASSEN,1933 (2)

Niphetophora carneola BURMEISTER,1847 (6)

Niphetophora hildebrandti HAROLD,1878 (2)

Odontorrhina pubescens OLIVIER,1789 (2)

Pilinopyga ornatipennis HOPE,1847 (4)

Porphyronota hebraea OLIVIER,1789 (5)

Porphyronota maculatissima BOHEMAN,1860 (8

Pseudinca admixus HOPE,1842 (5)

Pseudinca camerunensis ALLARD,1992 (1)

Pseudinca dichroa GERSTAECKER,1883 (9)

Pseudinca fisheri KOLBE,1895 (8)

Pseudinca incoides J.THOMSON,1860 (6)

Pseudinca mamoratus roseipennis VALCK LUCASSEN,1933 (5)

Pseudinca rufulus KOLBE,1914 (2)

Trichostetha albopicta GORY & PERCHERON,1833 (1)

Trichostetha capensis fuscorubra VOET,1778 (1)

Trichostetha fascicularis LINNE, 1767 (1)

Trymodera aterrima GERSTAECKER,1867 (1)

Uloptera burgeoni BOURGOIN,1924 (5)

Uloptera planata BURMEISTER,1842 (4)